Videocafé Trick Bar Malostranská beseda

Malostranská beseda a.s.
Malostranské náměstí 35/21
118 00 Praha 1

IČO: 27953921
DIČ: CZ27953921

Zapsána v obchodním rejstříku:
B 12306 vedená u Městského soudu v Praze

e-mail us
December 2017

December 2017

10. 12. 2017 | sunday | 19.00

Kačer & Venclík uvádějí: Josef Topol - "Sbohem Sokrate"
čtené divadlo / 100 Kč / na sezení
Kačer & Venclík uvádějí: Josef  Topol - "Sbohem Sokrate"

Videocafé Trick Bar

Trick bar
Programme
Drinks
Catering
Contact us

General Partner of Malostranská beseda

Conseq

Main Partner of Malostranská beseda

Media Channel

Partners of Malostranská beseda

Praha 1 Magistrát hlavního města Prahy Advokacie Praha PPSE-mail bulletin

Stay informed about what’s on at Malostranská beseda via e-mail —

Web links

Ticketstream Facebook

Contact

© 2018 Malostranská beseda, a. s.

Malostranské náměstí 21, 110 00 Praha 1
info@malostranska-beseda.cz

^ top